Agrostav a.s. Nitra, Štúrová 140 má na skladových zásobách uložené železobetónové prefabrikáty stavebnej skupiny JUZO-VUZO vyrábané v minulosti na Slovensku podnikom „ Prefabrikácia Bratislava „ ( výrobca ZIPP Bratislava ).

Jedná sa o železobetónové prefabrikáty podľa nasledovného súpisu :

 • Základové pätky
 • Stĺpy
 • Vencovky
 • Väzníky pre sklon 15°
 • Obvodové panely sendvičové

Prefabrikáty sú uložené na stredisku v Zlatých Moravciach, na Priemyselnej ulici č.9, kde je možné urobiť obhliadku.

K dispozícii sú nasledovné prvky :

 • Základové pätky 1150 mm x 1150 mm x 800 mm s kalichom pre osadenie stĺpa : 7 ks
 • Stĺpy 290 mm x 290 mm x 4430 mm : 3 ks
 • Vencovky 635 mm x 690 mm x 4480 mm : 16 ks
 • Strešné väzniky ( väzníkový dielec – ½ väzník) 250 mm x 550 mm x 8540 mm : 19 ks
 • Obvodové panely sendvičové 200 mm x 590 mm x 4480 mm : 20 ks
 • Obvodové panely sendvičové 200 mm x 1240 mm x 4480 mm : 5 ks

Prefabrikáty je možné využiť jednak podľa pôvodného typového riešenia, ale aj individuálne podľa projektového návrhu a statického návrhu s využitím technických charakteristík prvkov.

Pre záujemcov vieme zabezpečiť výrobu oceľových doplnkových prvkov k železobetónovým prefabrikátom podľa typového katalógu za individuálne dohodnutú cenu.

Technické údaje vieme poskytnúť záujemcom na základe požiadavky podľa typového podkladu.