tomenu

AGROSTAV, a.s. Nitra, prevádzka TIPA,

  Štúrova ul. 140 v Nitre.

Agrostav, a.s Nitra  Str.TIPA

 

V našich výrobných priestoroch vykonávame nasledovné zámočnícke práce a činnosti:

  1  - Výrobné priestory

  2  - Zváranie

  3  - Ohraňovací lis - ohýbanie plechov

         dĺžka do 5000  mm, pracovný tlak do 400 t.    

                                            -  Ohýbaníe plechov na skružovačke

                                            hrúbka  do 8 mm, dĺžka do  2.000 mm

  4  - Kovoobrábacie práce - sústruženie, frézovanie 

  5  - Vŕtanie dier

  6  - Strihanie plechov - hrúbka do 20 mm,  šírka do 3000 mm

  7  - Tvarovanie - zakružovanie rúr

8  - Vo výrobno montážnych priestoroch sú 4 ks portálové žeriavy o nosnosti 3.20 t

9- Výroba betonárskych výstúží

10 - Sústruženie brzdových kotúčov a bubnov na automobily

 

Sme presvedčení, že predložená ponuka vzbudí Váš záujem a určite nájdeme spôsoby vzájomnej spolupráce pri riešení Vašich problémov.

V prípade záujmu nás kontaktujte telefonicky alebo mailom priamo tu.

tomenu