tomenu

J E D L É     H U B Y

 

hliva1sampinon-zahradnyHliva

hliva ustricovitá (Pleurotus ostreatus) , šampiňón (agaricus bisporus)

 

        T E C H N O L Ó G I E   S P R A C O V A N I A   O D P A D O V

 - lisy so širokými aplikačnými možnosťami v poľnohospodárstve a priemysle, náhradné diely, altermatívne komponenty, spojovacie prvky, tlakové a filtračné siete na závitovkový filtračný lis FSP A-52/10,  závitovkový filtračný lis FSP A-52/15, závitovkový filtračný lis FSP A-78/10, závitovkový filtračný lis FSP A-78/15, závitovkový filtračný lis FSP A-104/15

tomenu