tomenu

               Vznikla v r. 1993 a to transformáciou z bývalého spoločného podniku AGROSTAV,  ktorý bol na trhu od roku 1971. Spoločnosť prešla reštrukturalizačným procesom, pri ktorom si vyprofilovala zamerania, ktoré tvoria nosnú činnosť spoločnosti.  AGROSTAV, a.s. Nitra poskytuje široký rozsah činností, jednak prostredníctvom svojich stredísk a v spolupráci s dcérskymi spoločnosťami.  Výrobu a spracovanie polystyrénu, výrobu polystyrénového betónu a tepelnoizolačných omietok zabezpečuje firma AGROSTYRO s.r.o. Zlaté Moravce. A firma AGSING s.r.o. sa zameriava na inžiniersku činnosť, vypracovanie dokumentácie a projektu  technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, uskutočňovanie stavieb, izolácie plastovými fóliami. 

 

AGROSTAV, a.s. Nitra je spoločnosťou so zameraním na:

Stránku obchodného registra zobrazíte kliknutím sem.

tomenu